MHP’li Feti Yıldız’dan iftiracı zillete tokat gibi cevap!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, muhalefetin Adalet Komisyonu’ndaki bazı gazetelere Basın İlan Kurumu tarafından imtiyaz tanındığı ve fazlaca ilan verildiği şeklindeki iftiralarına cevap verdi.

Resmi ilanların dağıtımı konusunda taraf tutulduğu, siyasi davranıldığı iddialarına tepki gösteren MHP’li Yıldız, “Basın İlan Kurumu resmî ilanları hangi görüş ve düşüncede olduğuna bakmaksızın; içerik, sayfa ölçüsü, kadro, fiilî satış, bekleme süresi gibi şartları gözeterek tespit ederek Usul ve Esaslar Dairesinde gazete dağıtılmaktadır ve resmî ilanların tek bir kriteri yoktur” dedi.

Basın İlan Kurumu; düşünce ve fikir ayrımı gözetmeden resmî ilan ve reklamların yayınlanmasına aracılık eden önemli bir kurum olduğunu belirten Yıldız, CHP’nin ilan ve reklamların dağıtımına ilişkin eleştirine, “Kamu bankalarına ait reklamlar Basın İlan Kurumu aracılığıyla dağıtılmamaktadır, yayınlanmamaktadır, burada bilgi eksikliğiniz vardır” diye cevap verdi.

Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler Meclis Adalet Komisyonu’nda devam etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, muhalefetin Adalet Komisyonu’ndaki bazı gazetelere Basın İlan Kurumu tarafından imtiyaz tanındığı ve fazlaca ilan verildiği şeklindeki iftiralarına cevap verdi.

CHP’nin başı çektiği zillet ittifakının Adalet Komisyonu’ndaki ilan iftirasına tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, komisyomda yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Basın İlan Kurumu; düşünce ve fikir ayrımı gözetmeden resmî ilan ve reklamların yayınlanmasına aracılık eden bilhassa yerel gazeteler için önemli bir kurumdur. 2021 yılında 81 ilde toplam 1.872 adet gazete ve dergiye ilan ve reklam tutarı olarak 613 milyon lira para ödenmiştir. Gazete giderlerinin önemli bir bölümü yayınladıkları resmî ilanları ve verdikleri hizmet karşılığı elde ettikleri gelirlerdir. Bu şekilde basın sektöründe büyük bir istihdam sağlanmaktadır. 1.872 gazete ve derginin asgari kadrolarında istihdam edilen 7 bin kişi de dâhil olmak üzere gazete ve dergilerin yayın bölümlerinde çalışan 28.500 kişi ve dağıtımda çalışan 4.500 kişiyle birlikte toplam 33 binin üzerinde kişi istihdam edilmektedir. İnternet haber siteleri de süreli yayın kapsamına dâhil edildiğinde ciddi bir istihdam alanı oluşacaktır.”

Daha önce Cumhuriyet savcılığına verilen beyannamenin artık Basın İlan Kurumuna
verilmesinin sağlandıdını hatırlatan Feti Yıldız, “Ş̧imdi beyanname meselesinin cumhuriyet savcılığından alınıp Basın İlan Kurumuna verilmesini de eleştirirken mülga 5680 sayılı Yasa’yı unutmayalım.

Daha önce, 2004 yılından önce bu belgeler il ve ilçelerdeki mülki amirliklere veriliyordu yani valiliklere, kaymakamlıklara veriliyordu. Burada yapılan iş sadece bir alıntı belgesinden ibarettir. Basın İlan Kurumu tarafından savcılıklara sürekli bir bilgi talebi olmayacak. Bir defacık geçiş hükmüyle tek seferlik beyannameler kurumlara intikal ettirilecektir, yapılan işlemin tamamı budur” dedi.

Resmî ilanların dağıtımı konusunda taraf tutulduğu, siyasi davranıldığı iddialarına cevap veren MHP’li Yıldız, “Basın İlan Kurumu resmî ilanları hangi görüş ve düşüncede olduğuna bakmaksızın; içerik, sayfa ölçüsü, kadro, fiilî satış, bekleme süresi gibi şartları gözeterek tespit ederek Usul ve Esaslar Dairesinde gazete dağıtılmaktadır ve resmî ilanların tek bir kriteri yoktur.

Şimdi gazete en az yılda bir kez bu kurumda denetlenmektedir. Resmî ilan hakkına haiz süreli yayınların ödevlerinden biri de basın ahlak esaslarına riayet etmektir. Kurum yönetim kurulu gazete ve dergilerin resmî ilan ve reklamlarını iki ayı geçmeyecek şekilde kesebilmektedir. Ancak müeyyide kararı gazetelerin mahkemeler nezdinde itirazlarının sonucunu beklemeye müteakip uygulanmaktadır. Yani “Ben cezanı kestim, bunu uygulamaya koyarım.” Mahkemeden dönüş beklenmektedir.

Yine, günlük Evrensel gazetesiyle ilgili bir şey söylendi. Günlük Evrensel gazetesinin resmî ilan yayınlama hakkı mevzuat uyarınca anılan fiilî satış şartını yerine getirememesi sebebiyle durdurulmuştur. Mevzuatta belirtilen kriterlerin yerine getirilmesi hâlinde ilan yayınlama hakkını tekrar kazanacaktır, kurumun bilgisi bu yöndedir.

Yine, Yeni Asya gazetesinin resmî ilan ve yayınlama hakkı mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterleri ve kadroya dair şartları yerine getirmemesi üzerine durdurulmuştur ve altı ay içinde yayınlama hakkını yeniden kazanamadığı belirtildiğinden mevzuat kapsamında resmî ilan yayınlama hakkı sona ermiştir. Yani yapılanları bilmeden “Keyfî dağıtılıyor.” dersek haksızlık yapmış oluruz.

Yine, Cumhuriyet gazetesinde yetmiş dört günlük bir müeyyide kararı alındığı ve böyle bir kararın uygulandığına dair herhangi bir yazı gösterilemez, böyle bir karar yoktur.
Yani gazetelerin bu altmış gün süre içerisinde tüm müeyyideleri, kararları mahkeme itirazlarından sonra karara bağlanıyor. Bunu tekrar etmek zorundayız.

Yine önemli gördüğüm için şu hususu da hemen belirteceğim:

“İlan ve reklamların dağıtımına ilişkin eleştiriler oldu. Kamu bankalarına ait reklamlar Basın İlan Kurumu aracılığıyla dağıtılmamaktadır, yayınlanmamaktadır, burada bilgi eksikliğiniz vardır, bunu düzeltirseniz memnun oluruz” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir