MHP’li Yalçın, düzenlenecek istişare toplantılarına ilişkin açıklama gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “04 Eylül 2021 Cumartesi günü başlatılacak olan bölge istişare toplantıları” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, “GÜÇLÜ SİYASET, LİDER TÜRKİYE, HEDEF 2023 -Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler-“ konseptiyle 9 ilde yapılacak bölge istişare toplantıları öncesinde, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da, bir açılış toplantısı gerçekleştirilecektir.” söyleminde bulundu.

MHP’li Semih Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde;

Beka vurgusu; Türkiye’nin küresel platformda yükselirken içeride en çok ihtiyaç duyduğu millî mutabakatı genişletmek, yaygınlaştırıp sağlamlaştırmak için MHP’nin siyaseten başvurduğu çekim ve sinerji oluşturma yönteminin bir parçasıdır.

Bununla birlikte beka siyaset için değil, millet içindir.

Beka; istismara, politik spekülasyon ve polemiklere açık bir husus değildir.

Mesele milletin bekası ve egemenliğiyse orada millî mutabakat zarureti vardır.

Cüretini Türkiye’nin yükselmesini istemeyen küresel aktörlerden alan 15 Temmuz 2016 İhanet Kalkışması, siyasette millî mutabakatın önem ve değerini ispatlamıştır.

15 Temmuz ihanetinden sonra MHP; siyasette yeni bir sorumlulukla konum almış, başta siyaset kurumu olmak üzere toplumun her kesimini millî mutabakata ve Türkiye’nin hayati önceliklerini esas alan bir anlayışa davet etme ihtiyacı duymuştur.

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin ve milletimizin bekasını gözetmenin zaruri olduğunu gösteren dönemin şartlarında şekillenmiştir.

Beka olgusu bağlamında millî mutabakatı sürdürme ihtiyacı bugün bütün kuvvetiyle sürmektedir.

Türkiye 21. yüzyılda bölgesinde ve dünyada öncü ve güçlü ülke rolü üstlenmiş bulunmaktadır. Böylesi bir misyonu sürdürebilmenin yolu küresel güçler karşısında bağımsız politika gütmekten geçmektedir.

Batılı ülkelerse Türkiye’nin bölgesel ve küresel hedeflerinden rahatsızdır.

Çünkü hemen hepsi NATO üyesi olan sözde Batılı dostlarımızın çıkarları, Türkiye’nin millî menfaatleriyle çatışmaktadır.

Bu itibarla Türkiye’nin yeniden uydu ülke hâline getirilmesi için bir iktidar değişikliğiyle istikrarsızlaştırılması planlanmaktadır.

Cumhur İttifakına muhalif parti ve oluşumlar; Covid 19 salgınından mülteci meselesine, ekonomik sorunlardan doğal afetlere kadar her meseleyi bahane ederek ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, kaosa sürüklemeye çabalamakta, bu hususta Batılı ülkelere taşeronluk yapmaktadır.

Oysa Türkiye artık eski Türkiye, dünya da eski dünya değildir.

Bu gerçek doğrultusunda, MHP’nin yapıcı ve olumlu siyaset anlayışıyla millî mutabakattan millî ittifaka geçilmiştir.

MHP, Türkiye’nin güçlü ve lider ülke mevkiine yükselmesi için siyasette millî ittifakı, sosyal hayatta da güçlü toplumsal düzeni sağlayan millî mutabakatı esas almıştır.

Millî mutabakatın bin yıllık kardeşlik hukukuyla karılan mayası, Türkiye’nin aradığı sinerjiyi temin etmeye kâfidir.

Küresel bekaya çıkan yolun millî egemenlikten geçtiğinin bilincinde olan Cumhur İttifakı, öncelikle “BÖLGESİNDE VE DÜNYADA GÜÇLÜ VE LİDER ÜLKE TÜRKİYE” hedefi için kolları sıvamıştır. 

Yeni Türkiye; 21. yüzyılda yeni yönetim modeliyle, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu istikamete doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

Türk siyasetinin dominant partisi MHP, belirlenen yüksek hedeflere kabınca katkıda bulunmak üzere büyük bir dinamizmle çalışmalarını sürdürmektedir.

TBMM’nin önümüzdeki yeni yasama dönemi öncesinde, Türkiye gündemindeki önemli konuların masaya yatırılacağı bir dizi bölge istişare toplantısı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

GÜÇLÜ SİYASET, LİDER TÜRKİYE, HEDEF 2023 -Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler-“ konseptiyle 9 ilde yapılacak bölge istişare toplantıları öncesinde, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da, bir açılış toplantısı gerçekleştirilecektir.

Açılış toplantısı için Afyonkarahisar’ın seçilmesi, 99. yılına eriştiğimiz Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle taçlandırıldığı günlerin ilhamını savaşın cereyan ettiği topraklarda yeniden alma fırsatını elde etmek içindir.

İlk toplantının 4 Eylül’de Afyonkarahisar’da yapılacak olması, aynı zamanda Millî Mücadele sonrasında kahraman ecdadımızın bize tevdi ettiği “bağımsızlık ve beka” misyonunun ölümsüz mesajını bir kez daha şerefle hatırlama ve kamuoyuna hatırlatma imkânı sunacaktır.

5 Eylül’de Bursa’da başlayacak ilk bölge istişare toplantısının ardından ise Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara’da bölgesel toplantılar gerçekleştirilecektir.

Böylece 4 Eylül’de start alacak toplantı maratonu, 3 Ekim Pazar günü Ankara’daki son toplantı ile tamamlanmış olacaktır.

Toplantılarda; Meclis çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konuları ele alınacaktır.

 Meclis çalışmalarıyla ilgili üzerinde durulacak hususların başında yeni Anayasa hazırlıklarıyla Cumhur İttifakı bünyesinde bu hususta sağlanan mutabakat ve konunun Meclis gündemine getirilmesi gelmektedir. Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ve o tarihte yapılacak seçimler için devam edecek olmakla birlikte, bu siyasi mutabakatın Türkiye’nin bütün 21. yüzyılı kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususu üzerinde durulacaktır.

 Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye yeni bir yönetim modeline, Cumhuriyet’imiz de yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktadır. 

Türkiye’nin bölgesel ve küresel hedeflerine doğru istikrarlı bir siyasi yapılanmayla yürüyebilmesi açısından yeni yönetim modelinin sürdürülebilir ve kalıcı olması önem taşımaktadır.

Bu bağlamda istişare toplantılarımızda, yürütmeye hız kazandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin mevcut işleyişi ve yeni yapısal düzenlemeler ele alınacaktır.

Türkiye’nin, içeride ve dışarıda bazı sorunlarla karşı karşıya bulunduğu kamuoyunun malumudur.

İç siyasetten ekonomiye, sosyal konulardan dış politikaya kadar Türkiye gündemini işgal eden önemli hususlar, mevcut sorunların çözümünde yürütme organına sağladığı güven ve istikrarla yapıcı işlev gören Cumhur İttifakı bağlamında değerlendirilecektir.

Toplantılar sırasında, hâlen ülkemizde etkisini sürdüren Covid 19 salgınına karşı sürdürülen tedbirlere titizlikle uyulacak; maske, mesafe ve temizlik kuralı hassasiyetle uygulanacaktır. 

Teşkilatlarımız, salgınla mücadelede en önemli silahımız olan aşı seferberliğine tereddütsüz katılmaları ve parti faaliyetleri sırasında salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet edilmesi konusunda başından beri sık sık uyarılmaktadır.

Bölge toplantıları dolayısıyla yapılan hazırlıkların da bu çerçevede planlanması istenmiştir. Dolayısıyla katılımcıların da aynı hassasiyetle toplantıda hazır bulunmalarına özen gösterilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir