Yayın İlkeleri

 • Yazılı, görsel ve işitsel medya için geçerli tüm mesleki ve etik ilkeler, turkcehaber.com.tr için de geçerlidir.
 • Haber, Arapça’dan dilimize girmiş ve yaygın olarak kullanılmakta olan isim soylu bir kelimedir. Sözlük anlamı itibari ile “bir nesneyi olduğu gibi bilmek için yoklama ve sınama yoluyla haberdar olma” durum ve duygusunu ifade eder. turkcehaber.com.tr internet sitemizde karşınıza haber olarak çıkan yazılı ve görsel metinler mutlaka bir ajans kaynaklı olacaktır.
 • Alıntılama yapılarak yayınlanan haber ve yazılarda kaynak belirtilerek link verilecektir.
 • Sitemizde yayınlanan haberlerin doğruluğu birimlerimiz tarafından teyit edilmekte, teyide muhtaç haberlerin ise iddia olduğu kaynak gösterilerek belirtilmektedir.
 • İnternet haber sitemiz, basın yayın meslek ilkelerini düstur edinmiş, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, Türk örf ve adetlerini önceleyen uzmanlar eliyle yönetilmektedir.
 • İnternet sitemiz doğru, güvenilir ve hızlı bilgiyi tam ve eksiksiz olarak takipçilerine sunmayı taahhüt eder. Diğer internet haber siteleriyle olan rekabetimiz, sadece haber ve güven endeksli olup gazetecilik ilkeleri dışında kişisel mesele, husumet, menfaat kaynaklı yayınlara yer vermeyiz.
 • Sitemiz teknik sorun, ara verme, yasal olarak durdurulma, vb. sebeplerle yayın yapamadığı zamanlarda, ziyaretçilerimiz muhakkak ana sayfada ve hemen fark edilebilecek biçimde, bilgilendirilecek ve yeniden yayına başlayacağını tarih belirtilecektir.
 • Site sahibimiz piyasalarda manipülasyon/spekülasyon olarak algılanabilecek yatırımlar yapmaz ve internet sitemizi bu amaçla kullanmaz.
 • Sitemiz; Türkiye ve İnegöl ekonomisini olumsuz etkileyecek, piyasalardaki hareketlenmelere negatif yansımaları olacak spekülatif haber ve yayınlardan uzak durur.
 • Temel ilkelerimizden bir diğeri de haksız rekabete neden olacak yayınlardan kaçınmaktır.
 • turkcehaber.com.tr; başta Türk Milleti olmak üzere tüm ulusların milli, manevi, örfi ve dini değerlerine saygı duyar.
 • Sitemiz; ziyaretçi sayısı, sayfa ve reklam görüntülenmesi gibi istatistiklerde dürüstlük ve güvenilirlik ilkesine bağlıdır.
 • Medya olarak başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunmaktayız. Milliyet, ırk, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm millet, halk ve bireylerin haklarını ve saygınlığını tanımaktayız. İnsanlar, topluluklar ve uluslararası nefreti, düşmanlığı körükleyici yayınlardan kaçınırız. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz. (TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ)
 • Sitemizde kadının cinsel obje olarak kullanıldığı, pornografi ve şiddetin özendirildiği haber ve içeriklerin yer almasına izin verilmez.
 • Yayıncılık anlayışımız; Çocuk haklarını,temel yayıncılık ilkelerimizin merkezine koymaktır. Bu vesile ile çocuk suistimal ve istismarı ile sonuçlanabilecek yayınlardan kaçınacak, haber/reklamın konusu olan çocukların onurunu koruyacağız. Haber ve reklamlarda çocukların araçsallaştırılarak dekor malzemesi ve maskot olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek; onları insanlar arasında ayrımcılığa, kine, nefrete, gereksiz endişeye yönlendirebilecek yayınlardan kaçınacağız.